technologia

Drzwi stalowe antywłamaniowe

Drzwi stalowe antywłamaniowe

Drzwi stalowe antywłamaniowe muszą spełniać wszystkie wymagane prawem normy oraz muszą gwarantować wysokie parametry odporności dostępu osób niepowołanych.

Wytrzymałość drzwi stalowych

Konstrukcja drzwi stalowych antywłamaniowych musi gwarantować na tyle wysoką odporność, że jakakolwiek ingerencja z zewnątrz powinna w jak najmniejszym stopniu powodować ich odkształcenie, uszkodzenie, itp.

Aktualna norma PN-EN 1627 określa 6 klas odporności drzwi na włamanie, począwszy od RC1N do RC6, która opisuje wyrób o najwyższej klasie odporności antywłamaniowej. Zarówno elementy wyposażenie takie jak zamki, okucia, wkładki, jak i elementy dodatkowe drzwi stalowych: przeszklenia, kratki wentylacyjne, elementy dodatkowe muszą zapewniać wymaganą ochronę.

Drzwi stalowe antywłamaniowe Metalpol

Metalpol produkuje drzwi stalowe antywłamaniowe w klasach RC2 oraz RC4. Drzwi stalowe w klasie 2 odporności na włamanie mogą posiadać zarówno kratkę wentylacyjną oraz przeszklenie wyposażone w szkło antywłamaniowe klasy min. P4A, natomiast drzwi stalowe w klasie 4 odporności na włamanie mogą być wyposażone w kratkę wentylacyjną, zapewniającą wymianę powietrza, jednocześnie spełniając wysoki stan zabezpieczenia.

Istotnym warunkiem spełnienia wysokiej odporności drzwi stalowych na włamanie jest prawidłowy montaż, ponieważ drzwi wyprodukowane nawet w najwyższej odporności na włamanie, jeżeli będą nieprawidłowo zamontowane nie spełnią swojej funkcji.

Polska norma

Norma wyraźnie określa jakie elementy wyposażenia są wymagane dla każdej klasy drzwi, dla przykładu dla klasy RC2, zamki powinny być w klasie 3 zabezpieczenia (7 znak w opisie zamka wg normy PN-EN 12209), natomiast okucia w klasie 2 (również 7 znak oznaczenia wg PN-EN 1906).

Jeżeli szukają Państwo drzwi stalowych antywłamaniowych najwyższej jakości zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.